I tvivl om dit skøde? Få hjælp fra boligadvokat

05 February 2018 Astrid Pedersen

editorial

Hvornår skal man ændre skøde eller oprette nyt skøde?

De færreste mennesker har 100% tjek på, hvordan det forholder sig med skødet på det hus eller den lejlighed, man ejer. Et tinglyst skøde er ikke det samme som en købsaftale, men snarere et dokument, som vitterliggør et ejerforhold, og sikrer den nye ejer imod, at den gamle ejer for eksempel sælger ejendommen igen, eller bruger den som sikkerhed for at optage lån.

Dette skyldes, at skødet er et offentligt dokument, som blandt andet kreditorer kan få adgang til, og således verificere et ejerforhold. Og derfor er det vigtigt, at et skøde er opdateret med de rette oplysninger.

Ændring af skøde ved samlivs ophør, separation eller skilsmisse

Er du ejer af et hus eller en lejlighed, er du med stor sikkerhed i besiddelse af et skøde. Og ejer du boligen sammen med en anden – i de fleste tilfælde en samlever eller ægtefælle – er der en vis sandsynlighed for, at skødet indeholder personlige oplysninger på jer begge.

Skulle I komme i den ulykkelige situation, at samlivet ophører eller ægteskabet opløses ved en skilsmisse eller separation, og den ene part vælger at flytte ud og lade sig frikøbe af kontrakten, skal skødet også ændres og tilpasses de nye ejerforhold. Dette er vigtigt for at sikre den blivende part imod misbrug af ejendomsretten fra den fraflyttende parts side.

Det anbefales, at man i sådanne situationer kontakter en professionel boligadvokat, som kan sørge for, at skødet bliver behørigt opdateret og rettidigt indmeldt til tinglysning.

Udfærdigelse af nyt skøde ved professionel boligadvokat

Køber man lejlighed eller hus, skal ejerforholdet overdrages – og dette sker ved udarbejdelse af et nyt skøde, som ved tinglysning vitterliggør, at boligen har fået nye ejere. Dette kan https://eboligadvokat.dk/skoede/ hjælpe med – hurtigt og billigt – så du trygt kan flytte ind i dit nye hjem uden at frygte, at ejerforholdet kan misforstås.