Usikker på boligkøb? Kontakt en boligadvokat

07 March 2018 Astrid Pedersen

editorial

Ejendomshandel er ofte en meget omstændelig affære – især for køber, som reelt ikke har en jordisk chance for at vide, hvad der er et godt køb, og hvad der kan ende med at blive ren økonomisk ruin. Mange boligkøbere falder i de klassiske fælder, som desværre klapper, når slutsedlen er underskrevet, og handelen er endeligt afsluttet. Måske opdager man, at der er forhold i ejendommen, man burde have været opmærksom på, før man skrev under – for eksempel kommunal tilbagekøbsret, eller planer om stigninger i fællesudgifterne i forbindelse med renovering af ejendommen (nyt tag, istandsættelse af murværk osv.). Eller lokalplanerne afslører, at der skal bygges etageejendomme, som stjæler den udsigt, som udgør lejlighedens herlighedsværdi, og dermed forringer værdien af ejendommen betragteligt.

Ejendomsmægleren er sælgers wingman

I bolighandelssituationer kan man roligt regne med, at ejendomsmægleren står på sælgers side. Det er i selve salget, hans fortjeneste ligger i form af provision – han har således ingen interesse i at forsvare dine interesser som køber, og slet ingen interesse i at indvi dig i planer, som kunne nedsætte din interesse for at indgå handelen. Derfor bør du alliere dig med en dygtig boligadvokat, som kan være din sekundant – på samme måde som mægler er det for sælger. Boligadvokaten kan læse al dokumentation igennem forud for handelen, og holde dig adviseret om forhold, som kunne påvirke din beslutning om køb. Hvis du vælger at skrive under på købsaftalen, kan du få indføjet et advokatforbehold, som giver dig fjorten dage til at fortryde handelen uden de store udgifter. Dette kan give din advokat tid til at læse dokumentationen ordentligt igennem, mens du stadig har førsteret på boligen. Der ud over er din boligadvokat gerne behjælpelig med udfærdigelse og tinglysning af skøde.

eBoligadvokat – billig boligadvokat med lang erfaring

https://eboligadvokat.dk/ kan du finde en boligadvokat, som til faste, lave priser kan yde råd og vejledning i forbindelse med dit boligkøb.