Hvad er specialtransport?

07 November 2022 Anders Hansen

editorial

Særtransport er transport, der skiller sig ud fra det normale. Det kan være, fordi det kører over længere afstande end almindelig transport, eller fordi det fragter særligt gods. Der findes forskellige typer specialtransport, og der kører mange forskellige slags transportmidler rundt i Europa. I denne artikel giver vi et overblik over de forskellige former for særtransport og hvem, der benytter dem.

Særlig transport anvendes af forskellige årsager. Den mest almindelige grund er at transportere gods, der er for stort eller for tungt til normale transportmidler. Det drejer sig f.eks. om maskiner, byggematerialer og køretøjer. Særlig transport anvendes også til transport af farligt gods, da dette skal håndteres med omhu. Endelig bruges specialtransport ofte til transport af varer af høj værdi, da dette sikrer, at de ikke beskadiges under transporten.

Der findes tre hovedtyper af specialtransport: overdimensioneret transport, tung transport og transport af farligt gods.

Oversize-transport omfatter transport af gods, der er for stort til at blive transporteret med normale midler. Dette omfatter både enkeltstykker og belastninger, der består af flere elementer. De største overdimensionerede laster kan veje op til 500 tons og være op til 60 meter lange. For at kunne transportere disse laster kræves der specialkøretøjer og specialudstyr.

specialtransport

Tung transport omfatter transport af gods, der er for tungt til at blive transporteret med normale midler. Disse laster kan veje op til 1000 kg. Tung transport bruges ofte til at transportere maskiner og byggematerialer.

Transport af farligt gods omfatter transport af gods, der er farligt for mennesker eller miljøet. Det drejer sig bl.a. om kemikalier, sprængstoffer og radioaktive materialer. Der skal udvises særlig forsigtighed ved transport af disse varer, da de kan udgøre en risiko for de personer, der er involveret i transportprocessen.

 

Hvem bruger specialtransport?

Der er mange forskellige typer virksomheder, der bruger specialtransport. Det drejer sig bl.a. om byggefirmaer, producenter og detailhandlere. Særtransport anvendes også af regeringen og militæret.

Byggefirmaer bruger ofte overdimensionerede og tunge transporter til at flytte byggematerialer til og fra byggepladser. Producenter bruger specialtransport til at transportere råmaterialer og færdige til og fra deres fabrikker. Detailhandlere bruger specialtransport til at flytte varer til og fra deres butikker.

Regeringen bruger specialtransport til at transportere forsyninger og udstyr til og fra offentlige bygninger. Militæret bruger specialtransport til at transportere soldater og udstyr til og fra militærbaser.