Bevar regnskoven

17 October 2018 Anders Lundtang Hansen
Bevar regnskoven

Ovenstående parole – som det er beskrevet i overskriften, nærmere bestemt – er et slogan, som er blevet brugt gennem generationer, ja, faktisk siden, vi indså, hvilket påvirkning mennesket havde på naturen, og det aspekt fik større bevågenhed.

Nærmere bestemt handler det med regnskoven om, hvor specielt store industrivirksomheder ad flere omgange, siden lande med regnskove gik fra at være u-lande til at være i-lande og få mere industri for handle mere på tværs af landegrænser, har fældet den mægtige, gamle skov.

Fældningen drejer sig hovedsageligt om til dels at benytte tømmeret til salg, brænde eller bebyggelse, eller også fjerner man regnskoven for at få plads til netop mere bebyggelse.

Det medfører mange konsekvenser, som man faktisk i over hundrede år har været bekendt med, men først i løbet af de sidste cirka 60 år er der blevet mere lagt mere fokus på behovet for at bevare regnskoven.

De langsigtede konsekvenser er en verden uden de dyrearter, vi kender i dag, der med hastig fart uddør og ender med at blive noget, man skal læse om i historiebøgerne.

Mellemlange konsekvenser er en påvirkning på fauna og flora, der medfører påvirkninger i både lokalmiljøet og på verdens miljø som et hele, hvor vi allerede oplever forandringerne ved klimapåvirkningerne.

De mere kortsigtede konsekvenser er en udradering af hele dyrefamilier og lokale stammefolk, som enten forsvinder eller skal lægge deres levevis totalt om, efter de har levet med deres traditioner og væremåde i mange år, men nu skal vige for en fældning af regnskoven.

Selvom miljøaktivisterne aktivt gør deres for, at fældningen af regnskoven skal stoppe, forbliver det desværre små stemmer i en stor debat, der ofte bliver overdøvet af profit end noget andet.

Derfor er det vigtigt, at DU som privatperson er med til at gøre en forskel, hvilket man blandt andet kan gøre med en underskrift.